Lid worden

Iedereen is van harte welkom om te komen volleyballen bij In Up Go.

Bij ons is naast sportiviteit ook gezelligheid erg belangrijk. In Up Go heeft zowel een jeugd- als senioren afdeling en dus voor iedereen wat te bieden. Meer over ons onder de knop “Over In Up Go”.

Je kunt vrijblijvend twee of drie keer mee komen trainen. Neem even contact op met een van de bestuursleden of loop langs op onze trainingsavond op het tijdstip waarop de groep traint waar jij denkt te gaan spelen.

Mocht je lid willen worden geeft je dan officieel op door bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en aan je trainer te geven of op te sturen naar het secretariaat.


  • Automatische incasso

    Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u, tot wederopzegging, machtiging aan Volleybalvereniging In Up Go om per half jaar (oktober en februari) bedragen van onderstaand rekeningnummer af te schrijven wegens contributie. Zie de tarieven pagina voor actuele contributies.
  • Ik meld mij hierbij aan als lid van de volleybalvereniging In Up Go en de daaruit voortkomende verplichtingen te zullen nakomen. (Indien minderjarig handtekening van ouder/verzorger of vertegenwoordiger)