Uitnodiging

Vanwege de Corona kon ook de geplande jaarvergadering op 20 maart j.l. niet doorgaan. De verwachting was dat we na de zomer wel weer een vergadering zouden kunnen organiseren maar het is duidelijk dat dat nu geen optie is.

Bestuursverkiezing

Normaal gesproken is de zittingstermijn van een bestuurslid 2 jaar en kan hij of zij zich herkiesbaar stellen.

Er zijn dit keer een aantal bijzonderheden:

 1. De voorzitter is tussentijds teruggetreden en de positie van voorzitter is al enige tijd vacant
 2. De secretaris stopt vanwege blessureleed en Corona met volleyballen en treedt na de jaarvergadering terug als secretaris.
 3. De penningmeester en wedstrijdcommissaris waren van plan om na de bestuursverkiezing van maart 2020 nog 1 jaar door te gaan en hun termijn loopt dus over een half jaar af.
 4. Hermen van Wifferen heeft zich (in maart) kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.

Omdat er toch wel een aantal onderwerpen zijn die besproken zullen worden, hebben we als bestuur de volgende oplossing gevonden:

Jaarvergadering

 1. We gaan de jaarvergadering digitaal schriftelijk doen op 30 oktober 2020.
 2. De aankondiging daarvan en de agenda ontvangen jullie met deze email. Dat is 14 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum, conform de statuten.
 3. We hebben de agenda beperkt tot de noodzakelijke onderwerpen en voorafgaand aan de vergadering ontvangen jullie alle stukken als bijlage.
 4. De onderwerpen in de agenda zijn voorzien van een vraag om instemming of goedkeuring van ieder lid.
 1. Eventuele extra agendapunten kunt u tot 26 oktober per email indienen.
  Houd er wel rekening mee dat een discussie op deze avond niet mogelijk is, maar je kunt wel de mening peilen van de leden over een onderwerp.
 2. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen jullie een digitale link voor een enquete met de vragen zoals deze in de agenda zijn gesteld (en met de eventuele extra agendapunten).
 3. De enquete blijft een week (dus tot en met vrijdag 6 november) open staan om in te vullen.
  We gaan er vanuit dat er een vergelijkbaar aantal leden zal reageren als normaal gesproken op de jaarvergadering aanwezig is.
  Mocht dat niet zo zijn, dan zullen we jullie aanmoedigen om alsnog je mening te geven.